Algemeen

Kerncijfers gemeente Utrecht

 

Per einde kalenderjaar

2018

2019

2020

Sociale structuur

Aantal inwoners

352.941

357.719

359.355

waarvan percentage 0-29 jaar

44

44

43

waarvan percentage 30-64 jaar

45

46

46

waarvan percentage 65+ jaar

10

10

11

Werkzame personen SBI 2008 [#1]

262.536

273.626

281.075

Fysieke structuur

Oppervlakte land in hectare

9.406

9.406

9.406

Bevolking per vierkante kilometer land

3.752

3.803

3.820

Woningen per vierkante kilometer land

1.636

1.666

1.691

Aantal woningen[#2]

153.845

156.678

159.042

waarvan % koopwoningen[#3]

46,6

46,1

44,9

Gemiddelde woningbezetting (= bevolking in woningen / bewoonde woningen)[#4]

2,4

2,4

2,3

Financiële structuur (bedragen zijn in miljoenen euro’s)

Rekening

Totaal lasten

1.416

1.450

1.623

Algemene Uitkering Gemeentefonds

688

745

814

Totaal reserves

601

580

622

Totaal voorzieningen[#5]

87

77

78

[1] Bron: Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) met de stand per 1 april. Voor werkzame personen zijn de definities van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 (inclusief vrije beroepen) van toepassing. Cijfers van voorgaande jaren worden jaarlijks bijgesteld.

[2] Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

[3] Bron: BghU en BAG. In de eigendomgegevens van eind 2020 is 44,9% koopwoning en 53,6% huurwoning; van de overige 1,5% is de eigendomssituatie onbekend.

[4] Bron: BAG en BRP. Het cijfer geeft de gemiddelde woningbezetting van bewoonde woningen en wooneenheden die onder de woningtelling vallen.

[5] Bron: Voorzieningen passivazijde.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48