Utrechts Vastgoed

Inleiding

Algemene programmadoelstelling

Utrecht heeft voldoende, kwalitatief goed en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de maatschappelijk doelstellingen van de gemeente.

Het gemeentelijk vastgoed wordt gericht ingezet om de fysieke en maatschappelijke opgaven van een groeiende stad mogelijk te maken. We willen dat investeringen in de accommodaties meegroeien met de groei van de stad. We zetten in het vastgoedbeleid de maatschappelijke waarde van dat vastgoed centraal. Daarbij zal aandacht zijn voor de vraag naar huisvesting van maatschappelijke initiatieven en broedplaatsen.
We geven als gemeente het goede voorbeeld met een gerichte versnellingsaanpak van het energieneutraal maken van het gemeentelijk kernvastgoed.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Dit programma heeft geen verplichte BBV indicatoren.

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2019

Realisatie
2019

Actuele
begroting
2020

Realisatie
2020

Actuele
begroting
2021

12-1-1-1

Duurzame en toegankelijke accommodaties

 11.295

 8.863

 10.341

 8.953

 5.693

facilitair beheer

 -341

 -345

 -327

 -339

 -303

12-2-2-1

Totaal

 10.955

 8.518

 10.014

 8.615

 5.390

Bovenstaande tabellen geven een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48