x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

12-1-1-1

Duurzame en toegankelijke accommodaties

29.927

25.658

27.147

26.671

22.271

-4.400

26.774

12-2-2-1

facilitair beheer

1.064

1.111

1.064

1.099

912

-188

1.130

Totaal Baten

30.991

26.769

28.211

27.770

23.183

-4.588

27.904

Lasten

12-1-1-1

Duurzame en toegankelijke accommodaties

15.986

16.003

16.007

16.043

13.131

2.911

22.814

12-2-1-1

multifunctionele accommodaties

0

0

2

0

0

0

0

12-2-2-1

facilitair beheer

1.405

1.456

1.384

1.426

1.250

176

1.433

Totaal Lasten

17.390

17.459

17.393

17.469

14.382

3.087

24.247

Saldo baten en lasten

13.600

9.310

10.818

10.301

8.801

-1.500

3.657

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

7.608

7.608

485

3.326

3.326

0

1.371

Onttrekking reserves

4.962

6.816

2.396

3.039

3.140

101

3.105

Saldo na mutaties reserves

10.955

8.518

12.729

10.014

8.615

-1.399

5.390

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48