Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Nominale
begroting
2020

Actuele
begroting 2020

Reali-
satie
2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2021

Baten

12-2-2-1

facilitair beheer

6749

Facilitair beheer MFA's SB

1.064

1.111

1.064

1.099

912

-188

1.130

Totaal Baten

1.064

1.111

1.064

1.099

912

-188

1.130

Lasten

12-2-2-1

facilitair beheer

6749

Facilitair beheer MFA's SB

1.405

1.456

1.384

1.426

1.250

176

1.433

Totaal Lasten

1.405

1.456

1.384

1.426

1.250

176

1.433

Saldo baten en lasten

-341

-345

-320

-327

-339

-12

-303

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-341

-345

-320

-327

-339

-12

-303

Investeringen

Subsidies

Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48