Jaarrekening

Voorzieningen

Stand en verloop voorzieningen

 

x € 1.000

Stand
 1-1-2020

Toevoeging 2020

Onttrekking 2020

Vrijval 2020

Stand
31-12-2020

a

b

c

d

e=a+b-c-d

Programma Stedelijke ontwikkeling

42.976

19.504

28.153

34.328

Voorzieningen uit hoofde verplichtingen

42.976

19.504

28.153

0

34.328

Programma Bewoners en Bestuur

5.480

735

37

6.178

Programma Stedelijke ontwikkeling

762

762

Programma Bereikbaarheid

0

Programma Openbare ruimte en Groen

611

817

193

1.235

Programma Werk en Inkomen

500

500

0

ProgrammaCultuur

43

9

34

Programma Algemene Ondersteuning

483

47

435

Risicovoorzieningen

7.878

1.552

787

0

8.644

Programma Bereikbaarheid

334

133

467

0

Programma Openbare ruimte en Groen

860

123

983

0

Programma Samenleven en Sport

2.618

2.618

Programma Gemeentelijk Vastgoed

771

4.142

4.057

856

Programma Algemene Ondersteuning

13

65

37

40

Egalisatievoorzieningen

4.596

4.464

5.545

0

3.515

Programma Openbare ruimte en Groen

2.771

19.947

14.329

8.390

Investeringen ontvangen via heffingen

2.771

19.947

14.329

0

8.390

Programma Stedelijke ontwikkeling

17.438

4.547

250

21.736

Programma Duurzaamheid

131

5

126

Programma Bereikbaarheid

127

10

117

Programma Openbare ruimte en Groen

826

215

507

534

Programma Samenleven en Sport

793

793

Van derden ontvangen bestemmingsbedragen

18.522

5.556

772

0

23.306

Voorzieningen naar Programma

76.743

51.023

49.585

0

78.183

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48