Op deze website vindt u de Jaarstukken 2020 van de Gemeente Utrecht.
Met de jaarstukken legt het college van Burgemeester en Wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. Wij laten zien wat we in 2020 hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en wat dat heeft gekost.

Onder het kopje 'Algemeen ' vindt u een leeswijzer  die u helpt om uw weg te vinden op deze site.

De Jaarstukken 2020 bestaan uit:

  • Het Jaarverslag:

Programma's ->dit is de inhoudelijke verantwoording. We geven een terugblik op 2020: wat is er bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Paragrafen -> Dit zijn onderwerpen die twee of meer programma's raken

  • Jaarrekening -> dit is de financiële verantwoording, of het huishoudboekje van de Gemeente Utrecht. Hoe staat de gemeente er financieel voor? Waar gaven we het geld aan uit en waar kwam het geld vandaan?

Baten Gerealiseerd€ 1.783.282

Een afwijking van € 304.271 ten opzichte van de begroting

Lasten Gerealiseerd€ 1.623.156

Een afwijking van € 102.155 ten opzichte van de begroting

schaal x € 1.000 (bedragen zijn exclusief reserves)

Gerealiseerd

Afwijking

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48