Jaarrekening

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt de begrotingsrechtsmatigheid een belangrijk toetsingscriterium. Getoetst wordt of het budgetrecht van de gemeenteraad is gerespecteerd. De Kadernota Rechtmatigheid 2018 dient hierbij als handvat. In de programma’s Stedelijke ontwikkeling, Openbare ruimte en groen, Werk en Inkomen, Ondersteuning op maat, Volksgezondheid, Veiligheid, Cultuur, Samenleven en Sport, Algemene middelen en Overhead zijn er meer lasten dan begroot.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48