Investeringen en onderhoud kapitaalgoederen

Investeringen

Een object met een meerjarig nut dat een substantieel beslag legt op het vermogen, noemen we een investering. In deze begroting gaan we in op de investeringen in ontwikkeling waarvoor reeds kredieten zijn vastgesteld. Daarnaast noemen we de geplande investeringen die nog nadere uitwerking en besluitvorming vragen.

Systematiek: Ten behoeve van autorisatie van de uitgaven wordt het gehele investeringskrediet ineens opgenomen in het startjaar van een investeringsproject. Het ritme van de uitgaven daarentegen maakt deel uit van de liquiditeitsplanning en de verwachte schuldontwikkeling zoals toegelicht in de paragraaf Financiering .

De investeringen zijn onderverdeeld in twee categorieën:

  • Vervangingsinvesteringen
  • Uitbreidingsinvesteringen

De uitbreidingsinvesteringen worden verder onderverdeeld in A- en B-projecten.

Deze pagina is gebouwd op 03/17/2022 16:56:00 met de export van 07/05/2021 13:40:54