x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

08-1-1-1

Inzet Volksgezondheid

2.485

3.290

1.914

2.794

3.266

472

2.139

Totaal Baten

2.485

3.290

1.914

2.794

3.266

472

2.139

Lasten

08-1-1-1

Inzet Volksgezondheid

26.197

26.448

25.514

27.056

28.115

-1.059

26.913

Totaal Lasten

26.197

26.448

25.514

27.056

28.115

-1.059

26.913

Saldo baten en lasten

-23.712

-23.158

-23.600

-24.262

-24.849

-587

-24.773

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

118

121

117

117

122

5

117

Saldo na mutaties reserves

-23.594

-23.037

-23.483

-24.145

-24.727

-582

-24.656

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48