x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

14-4-1-1

Kosten Overhead Organisaties (BA's)

507

2.508

507

532

1.811

1.279

534

14-5-1-1

BCS (F&C, JZ, Inkoop)

0

133

0

0

21

21

0

14-5-1-2

IB (F&C, JZ, Inkoop)

187

286

187

0

0

0

0

14-5-1-3

FIJ

0

0

0

189

487

298

196

14-6-1-2

IB (HRM, Facilitair)

2.148

3.212

1.925

2

0

-2

2

14-6-1-3

M&O

0

0

0

2.060

2.270

210

2.110

14-7-1-1

BCS (Informatie – en procesmanagement)

0

1

0

0

0

0

0

14-7-1-2

IB (Informatie – en procesmanagement)

898

999

898

0

0

0

0

14-7-1-3

IPM

0

0

0

928

1.023

95

949

14-8-1-1

BCS (Advies en ondersteuning)

0

45

0

0

0

0

0

14-8-1-2

IB (Advies en ondersteuning)

350

358

350

478

524

46

495

14-8-1-3

MCN

0

0

0

29

158

129

29

Totaal Baten

4.090

7.541

3.868

4.218

6.293

2.075

4.316

Lasten

14-4-1-1

Kosten Overhead Organisaties (BA's)

45.460

48.360

43.240

45.461

47.626

-2.165

47.286

14-5-1-1

BCS (F&C, JZ, Inkoop)

3.993

3.792

4.086

1.192

1.939

-748

597

14-5-1-2

IB (F&C, JZ, Inkoop)

9.269

9.437

9.224

-3

0

-3

-3

14-5-1-3

FIJ

0

0

0

11.909

12.857

-948

12.556

14-6-1-1

BCS (HRM, Facilitair)

2.162

2.115

2.444

0

1

-1

0

14-6-1-2

IB (HRM, Facilitair)

39.628

40.575

37.207

98

0

98

-26

14-6-1-3

M&O

0

0

0

48.112

49.079

-967

46.763

14-7-1-1

BCS (Informatie – en procesmanagement)

7.556

9.546

10.407

0

2

-2

0

14-7-1-2

IB (Informatie – en procesmanagement)

37.629

37.800

37.694

14

0

14

14

14-7-1-3

IPM

0

0

0

49.865

51.332

-1.467

47.883

14-8-1-1

BCS (Advies en ondersteuning)

6.708

6.968

7.036

6.669

6.029

640

8.348

14-8-1-2

IB (Advies en ondersteuning)

8.167

8.692

8.601

2.266

2.216

50

2.788

14-8-1-3

MCN

0

0

0

4.025

4.525

-500

4.068

Totaal Lasten

160.572

167.285

159.940

169.607

175.606

-5.999

170.274

Saldo baten en lasten

-156.482

-159.744

-156.073

-165.389

-169.313

-3.924

-165.958

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

623

623

0

2.860

2.860

0

0

Onttrekking reserves

1.110

3.779

50

1.249

4.332

3.083

119

Saldo na mutaties reserves

-155.995

-156.588

-156.023

-167.000

-167.840

-841

-165.839

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48