x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Lasten

20-1-1-1

Vennootschapsbelasting

0

0

0

250

250

0

0

Totaal Lasten

0

0

0

250

250

0

0

Saldo baten en lasten

0

0

0

-250

-250

0

0

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

0

0

0

-250

-250

0

0

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48