Samenvatting

Utrecht, kracht voor iedereen en de Organisatie

Bewoners en Bestuur
Inwoners en organisaties praatten (digitaal) mee over geplande ontwikkelingen in Utrecht op de 87 raadsinformatiebijeenkomsten die de raad organiseerde. De eerste resultaten van onze participatieambities zijn gerealiseerd. In negen wijken zijn wijkplatforms actief, het online platform voor digitale participatie is in gebruik en met Noordwest Begroot hebben we ervaring opgedaan met een vorm van buurtbudget.

Met het Initiatievenfonds ondersteunden we initiatieven die de gevolgen van corona verzachtten en met een nieuwe manier van aanvragen bereikten we kinderen en jongeren. Via voorjestadsie.nl konden initiatiefnemers ondersteuning krijgen bij hun financiën, crowdfunding, fondswerving en businesscase.

De dienstverlening van de gemeente is snel aangepast aan de nieuwe situatie die door de pandemie ontstond. Zo kwamen er meer nieuwe regelingen, waren er noodgedwongen met regelmaat minder fysieke ontmoetingen en ontwikkelde we meer digitale diensten producten. Ondanks deze veranderingen is de bereikbaarheid en de klanttevredenheid voor telefonie en de digitale dienstverlening ongeveer gelijk gebleven. Om binnen de RIVM maatregelen te blijven werd een groot deel van de geplande huwelijken noodzakelijkwijs ‘vereenvoudigd’.
Een belangrijke taak is het betrouwbaar beheren, actualiseren en onderhouden van de gegevens in de Basisregistratie Personen en dat lukte in 2020.
In onze samenwerking met partners is Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen ons inhoudelijk kompas. Centraal stond de opgave om de groei van de stad op een duurzame en gezonde manier in goede banen te leiden. Utrecht positioneert zich ook internationaal als dé stad van Healthy Urban Living for Everyone. We zijn stevig aangehaakt bij de grote Europese plannen en wereldwijde urbane ontwikkelingen. Dat versterkt onze kansen voor Europese subsidies voor vernieuwende projecten in de stad en economische kansen voor bedrijven in de regio.

Utrechts Vastgoed
De omvang van de gemeentelijke vastgoedportefeuille bleef in 2020 stabiel.
We zagen een lichte daling in de leegstand ten opzichte van het jaar ervoor. Veel van de in tijdelijk beheer zijnde eenheden hebben een maatschappelijke of creatieve functie gekregen.
De vraag naar ateliers, danszalen, flexwerkplekken en praktijkruimten nam toe, er was een afname in de vraag naar ruimten voor onder meer evenementen en horeca.
We stelden een pakket maatregelen vast waarmee huurders van de gemeente die omzetverlies hebben aanspraak konden maken op huurkorting. Uit een evaluatie bleek dat de maatregelen hielpen.
Wij startten met een onderzoek naar het verbeteren van het binnenklimaat van gebouwen.

Bedrijfsvoering
We hebben op meerdere terreinen stappen gezet in het versterken van onze bedrijfsvoering. Daardoor kunnen we beter werken aan onze opgaven voor de stad. We sturen bijvoorbeeld minder op geld en meer op inhoud, verschuiven de aandacht van reactief naar proactief en houden beter zicht op het totaalplaatje. Voor dat laatste zijn afgelopen jaar diverse samenwerkingsverbanden opgezet, onder meer rondom het coronabeleid en Werken 3.0. Onze strategische bedrijfsvoeringsagenda zorgt voor prioritering in de projectkalender op basis van toegevoegde waarde (effectiviteit) voor de hele organisatie. We ontwikkelen de periodieke rapportages, van verantwoordingsinstrument naar leermechanisme. In aanbestedingen kijken we verder dan alleen de kosten, we hanteren ook inkoopcriteria op gebieden als gezondheid, duurzaamheid en inclusie.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48