x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

01-2-1-1

Samenwerken & invloed op verschil.niveau

929

1.012

929

959

1.039

81

989

01-2-2-1

Samenwerken & invloed op internat.niveau

0

5

0

0

0

0

0

01-3-1-1

Bewoners betrekken

0

133

0

0

191

191

0

01-3-2-1

Juist bestand persoonsgegevens

6.649

6.190

6.227

5.448

4.606

-842

5.538

01-3-2-2

Informatie aan bewoners

68

121

68

68

111

43

68

01-3-2-3

Publieksdienstverlening

0

0

0

0

12

12

0

Totaal Baten

7.646

7.461

7.224

6.475

5.959

-516

6.595

Lasten

01-2-1-1

Samenwerken & invloed op verschil.niveau

3.520

3.284

3.578

6.122

5.842

280

3.559

01-2-2-1

Samenwerken & invloed op internat.niveau

501

400

551

384

178

206

361

01-3-1-1

Bewoners betrekken

18.350

17.844

17.936

19.226

18.549

677

19.175

01-3-2-1

Juist bestand persoonsgegevens

9.542

10.291

8.962

7.754

8.702

-948

9.117

01-3-2-2

Informatie aan bewoners

8.083

7.994

7.869

8.481

8.642

-161

8.763

01-3-2-3

Publieksdienstverlening

1.295

1.181

1.220

1.170

1.092

77

1.126

Totaal Lasten

41.291

40.994

40.116

43.137

43.005

131

42.101

Saldo baten en lasten

-33.645

-33.532

-32.892

-36.661

-37.046

-384

-35.506

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

732

732

0

0

Onttrekking reserves

40

40

0

2.995

2.995

0

0

Saldo na mutaties reserves

-33.605

-33.492

-32.892

-34.399

-34.783

-384

-35.506

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48