x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

02-1-1-1

Ruimtelijke ontwikkelingen

0

1.414

0

581

1.421

840

581

02-1-1-2

Stedelijke kaders

510

412

510

517

421

-96

529

02-1-2-1

Conversies en bestemmingswijzigingen

18.983

34.575

3.383

16.031

19.581

3.550

7.515

02-1-2-2

Uitgiftes

3.500

5.441

620

7.227

8.694

1.467

635

02-1-2-3

Erfpachtbeheer

13.401

14.597

13.431

14.084

13.864

-220

14.451

02-2-1-1

Ruimtelijke herontwikkelingsplannen

762

4.420

762

773

3.693

2.920

792

02-2-1-2

Investeren in Stedelijke herontwikkeling

0

446

0

8.476

3.756

-4.720

0

02-2-1-3

Grondexploitaties

32.796

30.603

29.687

22.422

28.599

6.178

28.574

02-2-2-1

Wonen

0

1.102

0

1.450

1.831

381

316

02-3-1-1

Uitvoeren van de wijkactie- programma’s

0

29

0

0

0

0

0

02-4-1-1

Monumentale en cultuurhistorische waarde

311

566

311

511

500

-11

316

02-5-1-1

Toetsen en toezicht houden vergunningen

13.442

11.557

13.442

11.818

16.576

4.758

16.137

02-5-1-2

Toezicht op de naleving van milieuregels

810

1.278

810

840

675

-165

933

02-6-1-1

Realiseren van bouwrijpe grond

115.880

99.834

70.540

79.249

248.586

169.338

60.891

02-7-1-1

Uitvoeren Masterplan

23.353

9.116

-2.833

24.848

49.265

24.418

0

Totaal Baten

223.748

215.392

130.663

188.825

397.463

208.638

131.671

Lasten

02-1-1-1

Ruimtelijke ontwikkelingen

-7.283

-7.173

-7.065

-6.546

-6.781

235

-6.529

02-1-1-2

Stedelijke kaders

2.915

2.907

2.303

3.355

3.329

27

3.338

02-1-2-1

Conversies en bestemmingswijzigingen

706

14.736

706

5.620

6.498

-878

4.744

02-1-2-2

Uitgiftes

653

868

620

1.395

2.288

-893

634

02-1-2-3

Erfpachtbeheer

4.199

4.274

4.229

4.288

3.655

633

4.401

02-2-1-1

Ruimtelijke herontwikkelingsplannen

4.733

8.457

4.677

4.917

8.503

-3.586

5.039

02-2-1-2

Investeren in Stedelijke herontwikkeling

10.559

8.079

24.488

18.308

10.545

7.762

9.589

02-2-1-3

Grondexploitaties

32.734

33.415

29.552

13.987

22.932

-8.945

28.439

02-2-2-1

Wonen

4.459

3.772

2.684

3.835

3.876

-42

2.714

02-3-1-1

Uitvoeren van de wijkactie- programma’s

0

3

0

0

0

0

0

02-4-1-1

Monumentale en cultuurhistorische waarde

2.606

2.544

2.595

2.988

2.945

43

2.754

02-5-1-1

Toetsen en toezicht houden vergunningen

8.431

8.500

7.517

9.505

9.962

-457

10.142

02-5-1-2

Toezicht op de naleving van milieuregels

6.062

5.657

5.407

5.821

5.177

644

6.074

02-6-1-1

Realiseren van bouwrijpe grond

108.963

66.120

67.511

74.779

84.712

-9.932

56.421

02-7-1-1

Uitvoeren Masterplan

22.595

-5.512

-3.991

21.993

35.805

-13.812

-2.855

Totaal Lasten

202.334

146.645

141.234

164.245

193.445

-29.200

124.906

Saldo baten en lasten

21.414

68.747

-10.571

24.580

204.018

179.438

6.765

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

28.455

28.555

8.925

12.118

12.118

0

6.325

Onttrekking reserves

53.790

53.540

29.624

57.266

57.266

0

16.130

Saldo na mutaties reserves

46.749

93.732

10.127

69.729

249.166

179.438

16.570

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48