Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Nominale
begroting
2020

Actuele
begroting 2020

Reali-
satie
2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2021

Baten

02-7-1-1

Uitvoeren Masterplan

6480

Uitvoeren Masterplan

23.353

9.116

-2.833

24.848

49.265

24.418

0

Totaal Baten

23.353

9.116

-2.833

24.848

49.265

24.418

0

Lasten

02-7-1-1

Uitvoeren Masterplan

6412

POS onderhanden werk

-29.298

-40.150

-47.921

-9.596

18.708

-28.304

-31.603

6480

Uitvoeren Masterplan

51.893

34.638

43.930

31.588

17.097

14.491

28.748

Totaal Lasten

22.595

-5.512

-3.991

21.993

35.805

-13.812

-2.855

Saldo baten en lasten

758

14.628

1.158

2.855

13.460

10.605

2.855

Toevoeging reserves

5.100

5.100

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-4.342

9.528

1.158

2.855

13.460

10.605

2.855

Investeringen

Subsidies

Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.

Deze pagina is gebouwd op 03/17/2022 16:56:00 met de export van 07/05/2021 13:40:54