7. Stationsgebied: Samen met partners het plangebied ontwikkelen tot een vernieuwd centrumgebied

7.1 Een aantrekkelijk en economisch optimaal benut Stationsgebied

Het Stationsgebied neemt steeds zichtbaarder de nieuwe gedaante aan en blijft onverminderd
aantrekkelijk.
Door de uitbreiding van vierkante meters winkels, voorzieningen en kantoren wordt werkgelegenheid
toegevoegd. Daarnaast neemt door de uitbreiding van het vastgoed, en het uitzicht daarop, en de
kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte, de waarde van het vastgoed toe. De afzetmogelijkheden
voor de marktpartijen zijn door de combinatie van bovenstaande factoren onverminderd gunstig.
In het afgelopen jaar is de historische Catharijnesingel weer in gebruik genomen: er stroomt weer water rondom de binnenstad en de singel is weer bevaarbaar en er zijn bomen en heesters geplant in het Willemsplantsoen. Daarnaast zijn we verder gegaan met de vergroening van het Stationsgebied. Zo zijn er langs de Catharijnesingel ligweiden en groene oevers aangebracht. Ook is de openbare ruimte aan de zijde van de Stadskamer afgerond, waarbij het historisch deel van het kasteel Vredenburg weer zichtbaar is gemaakt.

Het Noordgebouw is in gebruik met onder andere een hotel en een supermarkt, de De Syp is inmiddels bewoond, er is gestart met de bouw van Central Park en de Uithoflijn is in gebruik genomen als tram 22.

Belangrijke mijlpalen in 2020 waren onder meer:

  • (Her)opening en ingebruikname van de Catharijnesingel.
  • De bestemmingsplannen voor Wonderwoods en voor Smakkelaarspark zijn beide vastgesteld en onherroepelijk geworden.
  • Gestart met de bouw van de overkluizing van de HOV-baan en voorbereidende werkzaamheden voor Smakkelaarspark.
  • Gestart met de bouw van Wonderwoods.
  • Hoog Catharijne is weer een stap verder in de transformatie, doordat de plint van het Gildenkwartier en de plint aan het Smakkelaarsveld zijn afgerond en in gebruik genomen.
  • Het Platform (voorheen Zuidgebouw) is in het voorjaar opgeleverd en in april zijn de bewoners er in getrokken.
  • Gestart met het bouwrijp maken van de woonwijk Kruisvaartkade.
  • (Her)Inrichting Smakkelaarshoek nagenoeg gereed.
  • (Her)Inrichting Moreelsehoek is nagenoeg gereed, verhardingen zijn aangebracht en de laatste werkzaamheden (waaronder bomen en verlichting) worden Q1 2021 afgerond, behoudens de gevel van Hoog Catharijne. Die moet nog gerealiseerd worden door Klepierre naar verwachting in 2021 (evt. begin 2022). Om dit mogelijk te maken is een strook verharding nog niet afgemaakt.
  • De uithoflijn/tram 22 is in gebruik genomen en de laatste werkzaamheden zijn vanuit de projectorganisatie (POUHL) afgerond of overgedragen, waardoor het project aan het einde van het jaar 2020 kon worden afgesloten.
Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48