x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

05-1-1-1

Achterstallig onderhoud wegwerken

4.639

4.261

4.628

4.621

6.461

1.840

4.623

05-1-2-1

Water en riolering

38.768

40.154

38.768

41.279

42.797

1.518

41.279

05-2-1-1

Schoonhouden van de openbare ruimte

889

739

89

841

759

-82

91

05-2-1-2

Onderhouden van het groen

2

180

2

2

64

62

2

05-2-1-3

Handhaven van de algemene regelgeving

4.992

4.472

4.957

5.127

4.501

-626

5.483

05-2-2-1

Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen

577

515

25

259

218

-41

0

05-2-3-1

Het afval ophalen en de infrastructuur

47.234

47.221

47.039

50.329

49.494

-835

50.401

Totaal Baten

97.101

97.542

95.508

102.457

104.294

1.837

101.878

Lasten

05-1-1-1

Achterstallig onderhoud wegwerken

48.602

49.050

47.416

51.551

50.924

626

54.488

05-1-2-1

Water en riolering

28.968

28.528

28.861

31.372

31.552

-180

31.386

05-2-1-1

Schoonhouden van de openbare ruimte

15.734

15.613

15.030

16.611

16.434

177

16.138

05-2-1-2

Onderhouden van het groen

14.331

14.247

14.687

15.494

15.940

-446

15.731

05-2-1-3

Handhaven van de algemene regelgeving

3.510

3.432

3.340

3.586

4.541

-955

3.796

05-2-2-1

Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen

5.983

4.937

3.265

4.192

3.476

715

3.068

05-2-2-2

Ontwikkelen groen en recreatiegebieden

1.580

1.557

1.571

1.614

1.636

-22

1.654

05-2-2-3

Wij zorgen goed voor onze dieren in stad

510

553

516

524

543

-18

541

05-2-3-1

Het afval ophalen en de infrastructuur

34.541

37.649

34.057

38.651

41.115

-2.464

37.410

Totaal Lasten

153.759

155.566

148.744

163.594

166.161

-2.567

164.211

Saldo baten en lasten

-56.658

-58.024

-53.236

-61.137

-61.867

-730

-62.333

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

3.000

3.000

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

4.240

4.248

3

2.678

2.061

-617

3

Saldo na mutaties reserves

-55.418

-56.775

-53.233

-58.459

-59.805

-1.347

-62.330

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48