Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Nominale
begroting
2020

Actuele
begroting 2020

Reali-
satie
2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2021

Baten

05-2-3-1

Het afval ophalen en de infrastructuur

6425

Inzamelen en afvoeren van afval

37.701

37.190

37.701

40.921

40.647

-274

40.921

6731

Huishoudelijke afvalinzameling

3.200

3.379

3.200

2.604

2.753

150

2.604

6732

Overh.taken(excl HHafv)+facil inzameling

126

20

126

126

20

-107

126

6733

Bedrijfsafval inzameling

4.550

5.105

4.320

4.950

4.645

-305

4.950

6734

Marktdienst

674

572

674

710

501

-210

710

6735

Havendienst

357

297

392

392

300

-92

442

6756

Havens overige activiteiten

626

657

626

626

629

4

648

Totaal Baten

47.234

47.221

47.039

50.329

49.494

-835

50.401

Lasten

05-2-3-1

Het afval ophalen en de infrastructuur

6425

Inzamelen en afvoeren van afval

3.909

4.046

3.904

4.025

4.170

-145

4.134

6731

Huishoudelijke afvalinzameling

24.909

27.464

24.735

27.906

30.070

-2.164

26.756

6732

Overh.taken(excl HHafv)+facil inzameling

277

184

202

171

135

36

171

6733

Bedrijfsafval inzameling

3.630

4.206

3.400

4.694

4.602

92

4.494

6734

Marktdienst

542

489

542

600

831

-230

600

6735

Havendienst

1.028

972

1.028

991

971

20

991

6756

Havens overige activiteiten

246

289

246

263

336

-73

263

Totaal Lasten

34.541

37.649

34.057

38.651

41.115

-2.464

37.410

Saldo baten en lasten

12.693

9.572

12.982

11.678

8.380

-3.299

12.991

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

3

11

3

953

961

8

3

Saldo na mutaties reserves

12.696

9.583

12.985

12.631

9.341

-3.290

12.994

Investeringen

Subsidies

Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48