2. Openbare ruimte is groen en schoon en nodigt uit tot ontmoeting

2.3 Afval wordt op efficiënte wijze gescheiden ingezameld om de klant van dienst te zijn en om in te zetten als grondstof

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Invoer Het Nieuwe Inzamelen
Afgelopen jaar is de noordelijke helft van wijk Noordwest overgegaan op Het Nieuwe Inzamelen. In het najaar van 2020 zijn de voorbereidingen zijn gestart voor een deel van de wijk West en heel Wittevrouwen. Daar zijn putten en containers geplaatst. Voor de laatste wijk waar Het Nieuwe Inzamelen wordt ingevoerd zijn in het laatste kwartaal van 2020 de plannen in de inspraak gebracht.

Publiekscampagne om hergebruik grondstoffen te stimuleren
Communicatie over het hergebruik van grondstoffen was in 2020 een uitgangspunt in onze dienstverlening.

We hebben een publiekscampagne ontwikkeld met als doel om inwoners van Utrecht te stimuleren om afval (beter) te scheiden. Verschillende afvalstromen zijn belicht, met name afvalstromen waar veel winst te behalen valt in relatie tot het hergebruik van grondstoffen. Denk aan groente-, fruit- en tuinafval, textiel, plastic, blik en pak en e-waste (elektronisch afval). In de campagne laten we zien wat er allemaal van het (gescheiden) Utrechtse afval gemaakt wordt. Daarbij is onder ander aandacht voor verschillende lokale initiatieven zoals Buurman Utrecht, die van afval weer nieuwe producten maken. Buurman Utrecht is aan bod gekomen in de serie over de afvalscheidingsstations op Instagram Stories.

Naast aandacht voor Utrechtse initiatieven, die nieuwe producten ontwikkelen van afval, belichten we ook initiatieven die actief bezig zijn met hun afval, bijvoorbeeld met het voorkomen of scheiden ervan. Deze positieve voorbeelden bieden we actief een platform via verschillende (gemeentelijke) kanalen. Een voorbeeld hiervan is de promotie van het gebruik van wasbare luiers. In deze campagne hebben we laten zien wat de hedendaagse luiers zijn en hoe deze gebruikt wordt door het laten zien van voorbeelden bij kinderboerderijen en consultatiebureaus.
Het invoeren van Het Nieuwe Inzamelen kostte in sommige wijken meer tijd dan voorzien. Waar de inspraak- en bezwaarprocedures volledig zijn afgerond, is Het Nieuwe Inzamelen ingevoerd. Het beoogde tijdspad is daarmee niet gehaald, maar zorgvuldigheid gaat voor. Door communicatie-uitingen hebben we wel voldaan aan het gestelde doel voor 2020.

Corona

Ondanks dat de voorbereiding en invoering van Het Nieuwe Inzamelen ook in de coronatijd doorgaat, zien we een vertraging van circa twee tot drie maanden. Deze vertraging komt onder andere door het digitaal en thuis werken.

Corona heeft een groot effect gehad op communicatie. Dat betekende bijvoorbeeld dat er ad hoc veel gecommuniceerd moest worden over de regels op het afvalscheidingsstation. Normale evenementen, zoals Koningsdag, die gebruikt worden als communicatiemomenten zijn weggevallen.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48