x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

03-1-1-1

Uitwerken van de energieambities

0

169

0

585

607

22

85

03-2-1-1

Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijk stoff

0

237

0

449

345

-103

483

03-2-2-1

Schone bodem

3

58

3

3

479

476

3

Totaal Baten

3

465

3

1.036

1.431

395

571

Lasten

03-1-1-1

Uitwerken van de energieambities

5.124

5.110

4.874

6.014

5.670

344

5.115

03-2-1-1

Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijk stoff

5.816

5.929

5.752

6.935

6.641

294

6.868

03-2-2-1

Schone bodem

11.783

3.612

5.443

5.384

3.230

2.154

3.651

Totaal Lasten

22.723

14.651

16.070

18.333

15.541

2.792

15.633

Saldo baten en lasten

-22.720

-14.186

-16.067

-17.297

-14.110

3.187

-15.062

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

41

41

41

6.746

6.746

0

41

Onttrekking reserves

5.216

5.216

100

9.411

9.411

0

100

Saldo na mutaties reserves

-17.546

-9.012

-16.008

-14.632

-11.445

3.187

-15.003

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48