Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Nominale
begroting
2020

Actuele
begroting 2020

Reali-
satie
2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2021

Baten

03-2-2-1

Schone bodem

6434

Bodemverontreiniging

3

58

3

3

479

476

3

Totaal Baten

3

58

3

3

479

476

3

Lasten

03-2-2-1

Schone bodem

6434

Bodemverontreiniging

11.783

3.612

5.443

5.384

3.230

2.154

3.651

Totaal Lasten

11.783

3.612

5.443

5.384

3.230

2.154

3.651

Saldo baten en lasten

-11.780

-3.554

-5.440

-5.381

-2.750

2.631

-3.647

Toevoeging reserves

0

0

0

6.705

6.705

0

0

Onttrekking reserves

4.616

4.616

0

7.557

7.557

0

0

Saldo na mutaties reserves

-7.164

1.062

-5.440

-4.529

-1.898

2.631

-3.647

Investeringen

Subsidies

Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48