x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

04-1-1-1

Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger

1.371

1.437

0

2.773

2.460

-313

200

04-1-1-2

Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer

24.743

14.273

3.941

2.762

3.255

493

1.965

04-1-1-3

Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer

490

668

0

90

14

-76

90

04-1-1-4

Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit

0

0

0

672

682

10

652

04-1-2-1

Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

481

472

536

503

1.108

604

517

04-1-2-2

Uitvoeren maatregelen autoparkeren

43.174

43.094

44.943

46.882

39.478

-7.404

49.519

04-1-2-3

Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman

1.243

689

295

918

786

-132

300

04-1-3-1

Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad

61

61

0

0

21

21

0

Totaal Baten

71.563

60.695

49.715

54.601

47.806

-6.795

53.244

Lasten

04-1-1-1

Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger

15.705

5.746

4.374

6.332

2.463

3.869

8.562

04-1-1-2

Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer

30.814

18.470

15.521

11.018

12.512

-1.494

7.958

04-1-1-3

Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer

2.762

2.451

1.465

3.286

3.278

8

2.772

04-1-1-4

Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit

0

0

3.843

3.704

2.283

1.421

3.007

04-1-1-5

Uitvoeren maatregelen goederenvervoer

0

0

0

524

388

136

0

04-1-2-1

Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

8.358

7.660

8.640

9.185

8.481

703

9.203

04-1-2-2

Uitvoeren maatregelen autoparkeren

17.915

16.467

18.965

19.159

18.533

626

18.834

04-1-2-3

Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman

10.773

6.164

2.814

5.960

4.946

1.014

3.349

04-1-3-1

Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad

3.374

2.389

4.509

3.419

2.951

468

2.494

Totaal Lasten

89.701

59.347

60.131

62.587

55.836

6.752

56.180

Saldo baten en lasten

-18.138

1.348

-10.417

-7.987

-8.030

-43

-2.937

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

23.905

23.905

32.983

16.674

16.674

0

13.659

Onttrekking reserves

38.017

21.376

25.714

18.999

14.561

-4.438

15.523

Saldo na mutaties reserves

-4.026

-1.181

-17.685

-5.662

-10.143

-4.481

-1.072

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48