Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Nominale
begroting
2020

Actuele
begroting 2020

Reali-
satie
2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2021

Baten

04-1-3-1

Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad

6458

Verkeersveiligheid

61

61

0

0

21

21

0

Totaal Baten

61

61

0

0

21

21

0

Lasten

04-1-3-1

Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad

6458

Verkeersveiligheid

3.374

2.389

4.509

3.419

2.951

468

2.494

Totaal Lasten

3.374

2.389

4.509

3.419

2.951

468

2.494

Saldo baten en lasten

-3.313

-2.328

-4.509

-3.419

-2.930

489

-2.494

Toevoeging reserves

1.000

1.000

900

900

900

0

747

Onttrekking reserves

3.912

2.926

2.358

2.918

2.429

-489

1.840

Saldo na mutaties reserves

-401

-401

-3.051

-1.401

-1.401

0

-1.401

Investeringen

Subsidies

Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48