1. Utrecht is een aantrekkelijke en bereikbare stad die duurzaam, leefbaar en gezond is

1.3 Verbeteren van de verkeersveiligheid

Wat hebben we bereikt?

Het driejarig gemiddelde is opnieuw gedaald naar 429 verkeersslachtoffers.

Omdat we de inwonersenquête in 2020 niet konden uitvoeren, weten we niet welk percentage van de inwoners van de gemeente (zeer) tevreden is over de verkeersveiligheid.

Deze pagina is gebouwd op 03/17/2022 16:56:00 met de export van 07/05/2021 13:40:54