1. Utrecht is een aantrekkelijke en bereikbare stad die duurzaam, leefbaar en gezond is

1.3 Verbeteren van de verkeersveiligheid

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In het afgelopen jaar hebben we de volgende projecten opgeleverd:

  • Carnegiedreef/Paranádreef (fase 1: verbeteren bebording)
  • Cartesiusweg (veiligere oversteek)
  • Dorpsstraat/Parkweg (meer veiligheid voor voetgangers en fietsers)
  • Heldammersingel (30km/uur drempels, veiligere oversteek)
  • Topaaslaan/Barnsteenlaan (30km/uur drempels)
  • Zambesidreef (30km/uur maatregelen, veilige oversteek)
  • Afrikalaan (verbetering schoolzone-inrichting)
  • Kanaalstraat/Damstraat (verbeteren veiligheid op kruispunt voor fietsers door verbreden middeneiland en aanbrengen suggestiestrepen)
  • Prinses Irenelaan/Pionstraat (volledige herinrichting naar 30 km/u-zone).

De aanbesteding van de vangrails bij de Waterlinieweg is vertraagd, omdat meerdere aannemers hebben aangegeven dat er niet voldoende capaciteit is om het werk uit te kunnen voeren. We hebben daarom de aanbesteding verlengd, om het werk dit voorjaar alsnog uitgevoerd te krijgen. Bij het project Carnegiedreef-Kasaïdreef bleek extra onderzoek nodig. We verwachten dit onderzoek dit jaar af te ronden.
De maatregelen in de wijk West gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheidsbeleving in West zijn uitgevoerd. Ook is er door de Universiteit Utrecht een onderzoek uitgevoerd naar de beleving van verkeersveiligheid op fietspaden en zal de universiteit in de eerste helft van 2021 nader onderzoek uitvoeren naar verschillen in beleving tussen groepen verkeersdeelnemers.
Op twee locaties is een proef gestart waarbij de ‘schoolstraat’ tweemaal per dag (tijdens breng- en haaltijden) wordt afgesloten voor auto’s om zo ruimte te geven aan kinderen die met de fiets naar school gaan. Tijdens het afgelopen jaar hebben we deelgenomen aan vijf landelijke campagnes op het gebied van bewustwording van verkeersveilig gedrag. Vanwege de sluiting van scholen, onderdeel van de landelijke coronamaatregelen, zijn er slechts beperkt lessen en projecten op scholen uitgevoerd.
Tot slot hebben we op drie kruispunten flitspalen geplaatst.

Corona
Als gevolg van de maatregelen kon er beperkt verkeersonderzoek uitgevoerd worden. Dit heeft bij een aantal verkeersveiligheidsanalyses tot enkele maanden vertraging geleid. Ook zijn als gevolg van het sluiten van scholen en verplaatsen van evenementen educatieve projecten en gedragsbeïnvloedingsprojecten slechts beperkt uitgevoerd.

Deze pagina is gebouwd op 03/17/2022 16:56:00 met de export van 07/05/2021 13:40:54