x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

17-1-1-1

WERK(nemers) toekomstbestendig

0

141

0

0

87

87

0

17-1-1-2

Werken&verblijven in aantrekkelijke stad

250

250

0

538

525

-13

256

Totaal Baten

250

391

0

538

612

74

256

Lasten

17-1-1-1

WERK(nemers) toekomstbestendig

4.316

3.768

3.301

4.467

4.163

305

3.610

17-1-1-2

Werken&verblijven in aantrekkelijke stad

12.401

12.161

8.957

13.913

13.934

-21

14.426

Totaal Lasten

16.717

15.929

12.259

18.381

18.097

284

18.036

Saldo baten en lasten

-16.467

-15.539

-12.259

-17.843

-17.484

358

-17.780

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

3.000

3.000

0

0

Onttrekking reserves

940

940

0

942

942

0

146

Saldo na mutaties reserves

-15.527

-14.599

-12.259

-19.901

-19.542

358

-17.634

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48