x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

07-1-1-1

Educatieve infrastructuur

1.559

2.685

1.559

2.315

2.066

-248

1.585

07-1-2-1

Leerlingenvervoer

0

0

0

0

1

1

0

07-2-1-1

Talentontwikkeling 0-12 jaar

17.516

14.957

16.291

16.207

10.225

-5.982

14.899

07-2-2-1

Talentontwikkeling 12-23 jaar

2.958

3.088

2.891

2.891

2.827

-63

2.891

Totaal Baten

22.033

20.730

20.741

21.413

15.120

-6.293

19.375

Lasten

07-1-1-1

Educatieve infrastructuur

43.705

38.672

40.418

42.496

45.272

-2.776

42.808

07-1-2-1

Leerlingenvervoer

4.080

3.926

4.672

4.875

4.539

336

4.893

07-2-1-1

Talentontwikkeling 0-12 jaar

33.245

30.518

30.799

32.371

24.614

7.757

29.964

07-2-2-1

Talentontwikkeling 12-23 jaar

10.354

9.771

10.959

11.534

11.112

422

11.643

07-3-1-1

Bibliotheek Utrecht

17.598

17.687

13.285

14.170

14.258

-88

14.068

Totaal Lasten

108.983

100.575

100.133

105.446

99.795

5.651

103.374

Saldo baten en lasten

-86.950

-79.845

-79.392

-84.033

-84.675

-642

-84.000

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

3.750

3.750

0

7.800

7.800

0

0

Onttrekking reserves

13.175

13.051

2.818

12.329

12.258

-71

2.826

Saldo na mutaties reserves

-77.525

-70.545

-76.574

-79.504

-80.217

-713

-81.174

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48