Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Nominale
begroting
2020

Actuele
begroting 2020

Reali-
satie
2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2021

Lasten

07-3-1-1

Bibliotheek Utrecht

6139

Bibliotheek

17.598

17.687

13.285

14.170

14.258

-88

14.068

Totaal Lasten

17.598

17.687

13.285

14.170

14.258

-88

14.068

Saldo baten en lasten

-17.598

-17.687

-13.285

-14.170

-14.258

-88

-14.068

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

4.296

4.296

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-13.302

-13.391

-13.285

-14.170

-14.258

-88

-14.068

Investeringen

Subsidies

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil

Bibliotheek Utrecht

De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden

14.036

14.438

402

Totaal

Prestatiedoelstelling 3.1.1

Innoveren klantgerichte dienstverlening en activiteiten gericht op individuen en met scholen

14.036

14.438

402

Totaal

Subsidiedoelstelling

14.036

14.438

402

Deze pagina is gebouwd op 03/17/2022 16:56:00 met de export van 07/05/2021 13:40:54