3. Iedere Utrechter heeft vrije en laagdrempelige toegang tot media als bronnen van kennis en cultuur

3.1 Zoveel mogelijk Utrechters gebruiken de bibliotheek

Wat hebben we bereikt?

2020 zou een bijzonder en feestelijk jaar worden voor de Bibliotheek Utrecht. In maart zou de centrale bibliotheek in het voormalige postkantoor op de Neude geopend worden en tegelijkertijd zou een communicatiecampagne en ledenwerfactie starten. Door de lockdown ten gevolge van Corona konden de officiële opening en diverse openingsactiviteiten niet doorgaan. De uitvoering van het bibliotheekwerk en activiteiten heeft in 2020 in alle vestigingen een aantal keer stilgelegen wegens sluiting vanwege Corona. Voorgenomen prestaties in termen van bezoekers, uitleningen, groepsbezoeken, workshops, cursussen konden hierdoor niet worden geleverd.

De effectdoelstellingen zijn in 2020 – hoewel nog niet exact bekend - niet volledig gerealiseerd. Alleen het aantal leden laat ondanks Corona wel een stijging zien (naar verwachting rond de 75.000 leden). De Bibliotheek Utrecht heeft gedurende de sluiting een aantal maatregelen genomen om zo veel mogelijk van betekenis te blijven voor de Utrechtse burgers en om prestaties in andere vormen te leveren. Dat betrof onder andere het bevorderen van digitaal lezen door aanbod van E-books, het in samenwerking met Mira Media ontwikkelen en aanbieden van een portal ten behoeve van scholen en scholieren om hen te ondersteunen in het online-onderwijs en het openen van de 'Afhaalbibliotheek' op bestelling voor leden.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48