3. Iedere Utrechter heeft vrije en laagdrempelige toegang tot media als bronnen van kennis en cultuur

3.1 Zoveel mogelijk Utrechters gebruiken de bibliotheek

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De transformatie naar een programmerende bibliotheek heeft in 2020 verder vorm gekregen. Door de beperkende coronamaatregelen is dit echter anders verlopen dan geschetst in het jaarplan. De invulling van de waarden en kerntaken is gemeten en bijgehouden voor zover dat mogelijk en relevant was, maar wijken af van de streefgetallen zoals opgenomen in het jaarplan 2020. Bibliotheek de Neude is (beperkt) in gebruik genomen.

Corona
De effecten van corona zijn verwerkt in de toelichting bij de prestatiedoelstelling.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48