x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

18-1-1-1

Buurtteams jeugd en gezin

0

266

0

0

157

157

0

18-1-2-1

Aanvullende zorg Jeugd

0

317

0

0

234

234

0

18-1-3-1

Passende jeugdbescherming

0

22

0

0

56

56

0

18-2-1-1

Buurtteams

284

0

0

0

1

1

0

18-2-2-1

Aanvullende zorg

3.705

3.472

1.659

1.659

1.177

-482

1.735

18-2-3-1

24-uurs begeleiding

4.000

5.223

4.284

4.284

5.185

901

4.284

18-2-4-1

Vluchtelingen (inburgr./integr.)

0

2

0

0

405

405

0

Totaal Baten

7.989

9.302

5.943

5.943

7.215

1.272

6.019

Lasten

18-1-1-1

Buurtteams jeugd en gezin

20.629

21.075

20.223

20.823

21.836

-1.013

20.733

18-1-2-1

Aanvullende zorg Jeugd

61.579

56.238

51.831

60.209

63.308

-3.098

59.660

18-1-3-1

Passende jeugdbescherming

10.038

10.293

11.167

11.548

10.459

1.089

11.550

18-2-1-1

Buurtteams

22.230

21.556

23.344

26.785

26.496

289

26.490

18-2-2-1

Aanvullende zorg

48.401

50.941

46.668

55.616

62.140

-6.524

56.765

18-2-3-1

24-uurs begeleiding

118.685

115.034

116.581

130.018

129.523

495

112.429

18-2-4-1

Vluchtelingen (inburgr./integr.)

8.281

7.032

2.420

8.137

8.475

-337

5.965

Totaal Lasten

289.843

282.169

272.234

313.136

322.236

-9.100

293.593

Saldo baten en lasten

-281.854

-272.866

-266.291

-307.193

-315.022

-7.828

-287.574

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

1.289

1.289

0

6.954

6.954

0

0

Saldo na mutaties reserves

-280.565

-271.577

-266.291

-300.239

-308.068

-7.828

-287.574

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48