Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Nominale
begroting
2020

Actuele
begroting 2020

Reali-
satie
2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2021

Baten

18-2-4-1

Vluchtelingen (inburgr./integr.)

6693

Vreemdelingen

0

2

0

0

405

405

0

Totaal Baten

0

2

0

0

405

405

0

Lasten

18-2-4-1

Vluchtelingen (inburgr./integr.)

6693

Vreemdelingen

8.281

7.032

2.420

8.137

8.475

-337

5.965

Totaal Lasten

8.281

7.032

2.420

8.137

8.475

-337

5.965

Saldo baten en lasten

-8.281

-7.030

-2.420

-8.137

-8.070

67

-5.965

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

1.600

1.600

0

0

Saldo na mutaties reserves

-8.281

-7.030

-2.420

-6.537

-6.470

67

-5.965

Investeringen

Subsidies

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil

Asielzoekers, ongedocumenteerden en vluchtelingen

Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers)

7.700

7.241

-459

Totaal

Prestatiedoelstelling 2.4.1

Een passend en toegankelijk aanbod voor vluchtelingen gericht op opvang, integratie en inburgering

7.700

7.241

-459

Totaal

Subsidiedoelstelling

7.700

7.241

-459

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48