x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

09-1-1-1

Het Utrechts veiligheidsbeleid

645

693

645

580

1.462

881

588

Totaal Baten

645

693

645

580

1.462

881

588

Lasten

09-1-1-1

Het Utrechts veiligheidsbeleid

50.310

51.211

49.721

52.739

53.405

-666

54.744

Totaal Lasten

50.310

51.211

49.721

52.739

53.405

-666

54.744

Saldo baten en lasten

-49.665

-50.518

-49.076

-52.159

-51.944

215

-54.155

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

328

328

0

210

210

0

0

Saldo na mutaties reserves

-49.337

-50.190

-49.076

-51.949

-51.734

215

-54.155

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48