Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Nominale
begroting
2020

Actuele
begroting 2020

Reali-
satie
2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2021

Baten

09-1-1-1

Het Utrechts veiligheidsbeleid

6014

Nazorg ex-delinquenten

0

41

0

0

0

0

0

6017

Bestuurlijke aanpak en maatregelen

0

98

0

0

0

0

0

6018

Aanpak verstoringen OO en MO

15

0

15

0

0

0

0

6064

Gemeenschappelijke Regeling

0

0

0

0

277

277

0

6065

Basis op orde

0

0

0

15

460

445

7

6066

Zorg en Veiligheid

0

0

0

0

102

102

0

6067

Ondermijning

0

0

0

0

226

226

0

6068

Veiliger Digitale stad

0

0

0

0

3

3

0

6283

Thor Veiligheid

0

0

0

0

1

1

0

6284

THOR Wijkveiligheid

0

0

0

0

0

0

0

6285

THOR Jongerenoverlas

0

0

0

0

1

1

0

6286

THOR Evenementen

0

0

0

0

0

0

0

6366

Versnelling Overvecht: Veiligheid

0

0

0

0

0

0

0

6437

Vergunning. & handhaving bijzond. wetten

630

553

630

565

391

-174

582

Totaal Baten

645

693

645

580

1.462

881

588

Lasten

09-1-1-1

Het Utrechts veiligheidsbeleid

6006

Jeugd en Veiligheid

4.607

4.610

4.604

4.735

4.688

47

4.732

6010

Crisisbeheersing en piket

29.094

28.560

28.467

0

0

0

0

6011

Aanpak woninginbraak

1.436

1.570

1.394

0

0

0

0

6012

Aanpak geweld

206

108

78

0

0

0

0

6013

Aanpak jeugdgroepen en jeugdige daders

1.506

1.551

1.600

0

0

0

0

6014

Nazorg ex-delinquenten

174

214

134

0

0

0

0

6015

Aanpak wijkveiligheid

1.550

1.179

1.588

0

0

0

0

6016

Aanpak ernstig overlastgevende gezinnen

74

74

74

0

0

0

0

6017

Bestuurlijke aanpak en maatregelen

1.654

1.650

1.549

0

0

0

0

6018

Aanpak verstoringen OO en MO

2.326

4.251

2.340

0

0

0

0

6033

IB AUTO Cameratoezicht

492

419

492

492

493

-1

494

6063

Samenwerkingsverbanden

0

0

0

786

801

-15

786

6064

Gemeenschappelijke Regeling

0

0

0

29.310

29.416

-106

29.724

6065

Basis op orde

0

0

0

6.279

6.800

-522

5.781

6066

Zorg en Veiligheid

0

0

0

1.878

1.914

-35

2.142

6067

Ondermijning

0

0

0

1.645

1.737

-93

2.297

6068

Veiliger Digitale stad

0

0

0

30

44

-14

30

6069

Verkeersveiligheid

0

0

0

0

0

0

325

6091

Veilig ondernemen

182

184

182

182

166

16

182

6283

Thor Veiligheid

1.024

997

1.021

1.051

1.005

46

1.400

6284

THOR Wijkveiligheid

2.143

2.072

2.136

2.194

2.192

3

2.280

6285

THOR Jongerenoverlas

1.260

1.253

1.256

1.294

1.526

-233

1.346

6286

THOR Evenementen

250

245

249

257

59

198

267

6366

Versnelling Overvecht: Veiligheid

606

549

706

717

778

-61

612

6437

Vergunning. & handhaving bijzond. wetten

1.726

1.725

1.852

1.889

1.786

103

2.347

Totaal Lasten

50.310

51.211

49.721

52.739

53.405

-666

54.744

Saldo baten en lasten

-49.665

-50.518

-49.076

-52.159

-51.944

215

-54.155

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

328

328

0

210

210

0

0

Saldo na mutaties reserves

-49.337

-50.190

-49.076

-51.949

-51.734

215

-54.155

Investeringen

Subsidies

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil

Jongerenwerk en veiligheid

Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief

3.302

3.385

83

Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid)  (subsidietender Jeugd)

Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling

1.209

1.209

0

Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid

Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid

84

342

258

Samen voor Overvecht (Veiligheid)

Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen.

250

31

-219

Totaal

Prestatiedoelstelling 1.2.1

Uitvoeren van de aanpak jeugdgroepen en het regisseren en (doen) uitvoeren van de integrale persoonsgerichte aanpak van jeugdige daders en hun (gezins)systeem

4.845

4.967

122

Hulpverlening bij ongevallen en rampen

Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen

195

184

-11

Totaal

Prestatiedoelstelling 2.2.1

Uitvoeren van activiteiten gericht op het voorkomen en/of bestrijden van calamiteiten, crises en rampen

195

184

-11

Totaal

Subsidiedoelstelling

5.040

5.151

111

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48