x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

10-1-1-1

Programmering en productie

2

36

2

2

61

59

2

Totaal Baten

2

36

2

2

61

59

2

Lasten

10-1-1-1

Programmering en productie

43.630

43.674

44.123

45.176

48.231

-3.055

47.126

10-1-2-1

Participatie

6.365

6.417

6.244

6.412

6.209

204

6.463

Totaal Lasten

49.995

50.092

50.367

51.589

54.440

-2.851

53.590

Saldo baten en lasten

-49.993

-50.056

-50.365

-51.587

-54.379

-2.792

-53.588

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

2

2

2

402

402

0

287

Onttrekking reserves

132

360

132

282

297

15

132

Saldo na mutaties reserves

-49.863

-49.698

-50.235

-51.707

-54.484

-2.777

-53.743

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48