Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Nominale
begroting
2020

Actuele
begroting 2020

Reali-
satie
2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2021

Lasten

10-1-2-1

Participatie

6183

Participatie Cultuur

5.635

5.669

5.522

5.668

5.436

232

5.673

6186

Participatie Media

729

748

721

745

773

-28

790

Totaal Lasten

6.365

6.417

6.244

6.412

6.209

204

6.463

Saldo baten en lasten

-6.365

-6.417

-6.244

-6.412

-6.209

204

-6.463

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-6.365

-6.417

-6.244

-6.412

-6.209

204

-6.463

Investeringen

Subsidies

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil

Cultuurparticipatie

Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek

3.769

3.972

203

Totaal

Prestatiedoelstelling 1.2.1

Participatie

3.769

3.972

203

Totaal

Subsidiedoelstelling

3.769

3.972

203

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48