x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

06-2-1-1

Re-integratie

0

666

0

0

915

915

0

06-2-1-2

Sociale werkvoorziening

0

19

0

0

513

513

0

06-3-1-1

Verstrekken bijstand

143.872

146.287

143.872

143.648

220.500

76.852

143.649

06-3-2-1

Armoedebestrijding

230

300

230

230

334

104

230

Totaal Baten

144.102

147.273

144.102

143.878

222.262

78.384

143.879

Lasten

06-2-1-1

Re-integratie

24.366

23.606

21.773

26.883

22.867

4.017

27.805

06-2-1-2

Sociale werkvoorziening

20.761

20.782

20.164

20.375

22.276

-1.901

19.372

06-3-1-1

Verstrekken bijstand

163.353

163.043

161.810

160.083

226.776

-66.693

164.183

06-3-2-1

Armoedebestrijding

25.750

24.406

26.341

27.290

27.444

-154

27.361

Totaal Lasten

234.231

231.838

230.087

234.631

299.362

-64.731

238.722

Saldo baten en lasten

-90.129

-84.565

-85.985

-90.753

-77.101

13.653

-94.843

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

3.299

3.299

0

1.559

1.559

0

0

Saldo na mutaties reserves

-86.830

-81.266

-85.985

-89.194

-75.542

13.653

-94.843

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48