x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2019

Realisatie 2019

Nominale
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2021

Baten

19-1-1-1

Voldoende en goede accommodaties

783

1.206

783

783

569

-215

1.524

19-1-2-1

Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen

2.752

3.042

2.666

2.752

3.215

463

2.752

19-2-1-1

Buitensportaccommodaties

3.858

2.566

2.059

2.070

2.424

355

2.109

19-2-1-2

Binnensportaccommodaties

4.337

4.580

4.012

4.130

4.146

17

4.235

19-2-1-3

Zwembaden

4.842

5.735

4.458

4.995

3.989

-1.006

5.121

19-2-1-4

Accommodatiebeleid

527

584

0

480

616

136

0

19-2-2-1

Sportstimuleren

0

0

0

0

200

200

0

19-2-3-2

Sportevenementen

0

868

0

0

0

0

0

Totaal Baten

17.099

18.581

13.977

15.209

15.158

-51

15.741

Lasten

19-1-1-1

Voldoende en goede accommodaties

8.137

8.409

8.523

8.259

8.315

-56

15.416

19-1-2-1

Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen

31.438

31.274

29.615

23.397

23.466

-69

22.969

19-1-3-1

Versterken veerkracht

3.921

3.813

4.069

4.231

4.323

-92

4.236

19-1-4-1

In Utrecht kan iedereen zichzelf zijn

0

0

841

960

797

163

910

19-2-1-1

Buitensportaccommodaties

11.722

10.501

11.022

12.637

12.519

118

12.034

19-2-1-2

Binnensportaccommodaties

11.311

11.058

11.281

11.589

11.815

-226

11.882

19-2-1-3

Zwembaden

10.185

10.830

10.461

10.699

10.564

135

11.033

19-2-1-4

Accommodatiebeleid

1.642

1.748

843

1.388

1.738

-350

922

19-2-2-1

Sportstimuleren

4.408

4.048

3.913

4.387

4.489

-102

4.202

19-2-3-1

Topsport- en talentontwikkeling

386

393

365

399

420

-21

407

19-2-3-2

Sportevenementen

2.292

3.135

1.765

1.828

1.729

99

538

Totaal Lasten

85.442

85.209

82.699

79.774

80.175

-401

84.548

Saldo baten en lasten

-68.343

-66.628

-68.722

-64.565

-65.017

-452

-68.807

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

1.311

1.311

48

115

115

0

0

Onttrekking reserves

3.083

3.142

2.521

25.435

25.577

142

2.525

Saldo na mutaties reserves

-66.572

-64.797

-66.250

-39.245

-39.554

-309

-66.282

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48