Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Nominale
begroting
2020

Actuele
begroting 2020

Reali-
satie
2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2021

Baten

19-2-3-2

Sportevenementen

6486

Sportevenementen

0

868

0

0

0

0

0

Totaal Baten

0

868

0

0

0

0

0

Lasten

19-2-3-1

Topsport- en talentontwikkeling

6474

Topsport- en talentontwikkeling

386

393

365

399

420

-21

407

19-2-3-2

Sportevenementen

6486

Sportevenementen

2.292

3.135

1.765

1.828

1.729

99

538

Totaal Lasten

2.678

3.528

2.130

2.227

2.149

78

945

Saldo baten en lasten

-2.678

-2.660

-2.130

-2.227

-2.149

78

-945

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-2.678

-2.660

-2.130

-2.227

-2.149

78

-945

Investeringen

Subsidies

x € 1.000

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2020

Realisatie 2020

Verschil

Sport, bewegen en verenigingsondersteuning (topsport)

Ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalentenen vestiging talentcentra

226

226

0

Totaal

Prestatiedoelstelling 2.3.1

Ondersteunen en faciliteren van initiatieven op het gebied van van topsport en topsporttalentontwikkeling

226

226

0

Sportevenementen

Ondersteunen en stimuleren top- en breedtesportevenementen

222

185

-37

Totaal

Prestatiedoelstelling 2.3.2

Sportevenementen

222

185

-37

Totaal

Subsidiedoelstelling

448

411

-37

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48