Paragrafen

Weerbaarheid en Wendbaarheid

Jaarverslag jaar 2020

  Verloop van de kengetallen

Kengetallen:

Verslag 2019

Begroting 2020

Verslag 2020

Netto schuldquote

62%

89%

51%

Idem, gecorrigeerd voor verstrekte leningen

59%

85%

49%

Solvabiliteitsratio

35,6%

23,9%

40,9%

Kengetal grondexploitaties

4,7%

4,5%

8,3%

Structurele exploitatieruimte

-0,66%

0,41%

1,93%

Gemeentelijke belastingcapaciteit

104,2%

104,5%

107,3%

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48