Samenvatting

Introductie

Corona trok in 2020 een zware wissel op de stad. Overal was de invloed van het virus merkbaar. Ons reisgedrag veranderde. Participeren werd moeilijker. De maatschappelijke onrust nam toe. Veel instellingen en organisaties sloten noodgedwongen hun deuren, van sportclubs tot theaters, van restaurants tot scholen. Utrecht stond op talloze manieren onder druk. Dat alles had uiteraard enorme gevolgen voor de uitvoering van gemeentelijke programma’s. Maar binnen de mogelijkheden deden we wat we konden. We ondersteunden initiatieven die de gevolgen van Corona verzachtten en maakten zelf steunprogramma’s om gedupeerden tegemoet te komen. We pasten onze dienstverlening aan, hielden webinars en gingen (beeld)bellen. We zochten vaker dan ooit de samenwerking met partners. We gaven steun, maar we kregen ook steun, onder meer van de provincie en het Rijk. In bijgaande samenvatting hebben we de invloed van corona niet steeds genoemd, maar die heeft dus wel voortdurend een rol gespeeld. Het is goed om dat tijdens het lezen in het achterhoofd te houden en te weten dat, ondanks alles, het ‘gewone werk’ ook doorging.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48