3. Utrechters worden niet financieel belemmerd om deel te nemen aan het maatschappelijk leven

3.2 Utrechters die financieel niet in staat zijn om te participeren worden ondersteund

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voedselbank
In 2020 faciliteerden we de Stichting Voedselbank Utrecht (SVU) in nieuwe huisvesting. Hierdoor werd het mogelijk dat alle voedselpakketten op een centrale plek in Overvecht worden gemaakt door vrijwilligers en vervolgens uitgedeeld op coronaproof uitgiftepunten in alle wijken in Utrecht. Ook de Dierenvoedselbank faciliteerden we in het vinden van nieuwe huisvesting in Zuilen.
De duurzame huisvesting heeft voor ons als doel dat kwetsbare Utrechters kunnen blijven rondkomen en meedoen.

Corona

Schulddienstverlening:
In 2019 zijn we begonnen met de uitvoering van de actieagenda Utrechters Schuldenvrij. In het eerste kwartaal van 2020 zagen we als gevolg daarvan dat we meer Utrechters met geldproblemen bereikten en konden helpen. Door Corona werd een deel van de uitvoering van de actieagenda beperkt. Zo was het niet meer mogelijk om bij inwoners langs te gaan voor vroegsignalering van schulden of driegesprekken en was het niet mogelijk om alle fysieke buurtteamlocaties waar de gesprekken over schulden plaats vinden open te houden. We hebben de dienstverlening hierop aangepast en zoveel als mogelijk digitaal laten plaatsvinden. Hierdoor hebben we veel inwoners verder kunnen helpen. De nieuwe instroom was echter laag. Door de aangepaste dienstverlening nam het aantal driegesprekken en de inzet van budgetbeheer en schuldregelingen af. In de tweede voortgangsrapportage van de actieagenda Utrechters Schuldenvrij zijn we uitgebreider ingegaan op de resultaten en voortgang van de actieagenda.

U-pas
Corona heeft een sterke invloed op zowel het bereik als het gebruik van de U-pas.
De potentiële doelgroep is in 2020 groter geworden, omdat TOZO-2/3 ook recht hebben op de U-pas. We hebben ons er voor ingezet om de U-pas onder deze doelgroep extra onder de aandacht te brengen. Ook hebben we een plan gemaakt voor het onder de aandacht brengen van de U-pas bij werkende armen.

Het gebruik is minder hard gegroeid dan verwacht. Door het uitbreken van de coronacrisis zijn de bestedingen nagenoeg tot stilstand gekomen in de maanden maart tot en met mei. Een opvallende stijging in gebruik dit jaar is de toename van het bestede OV-tegoed. Dit komt door het verhogen van het maximumbedrag van 25 naar 75 euro voor volwassenen.

Mondkapjes

We hebben herbruikbare mondkapjes verstrekt aan deelnemers van de Voedselbank. Later in het jaar is er ook gezorgd voor voldoende wegwerpmondkapjes voor minima op diverse punten in de wijken.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48