3. Utrechters worden niet financieel belemmerd om deel te nemen aan het maatschappelijk leven

3.1 Elke Utrechter die daar recht op heeft ontvangt een bijstandsuitkering

Wat hebben we bereikt?

Utrecht sluit het jaar 2020 af met 9.808 huishoudens in de bijstand. Dit is hoger dan de doelstelling 2020 van 9.400 en wordt veroorzaakt door de coronacrisis. De instroom in de bijstand is gestegen met 23,4% ten opzichte van 2019. De toename zien we vooral in het tweede en vierde kwartaal, tijdens de eerste en tweede coronagolf met als voornaamste reden het wegvallen van inkomen door einde WW en beëindiging werk. De uitstroom naar werk is met 10% gedaald ten opzichte van vorig jaar.

De laatste bijstandsprognose hield rekening met een aantal tussen de 9.700 en 9.900 huishoudens per eind 2020.

Deze pagina is gebouwd op 03/17/2022 16:56:00 met de export van 07/05/2021 13:40:54