Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Nominale
begroting
2020

Actuele
begroting 2020

Reali-
satie
2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2021

Baten

06-3-1-1

Verstrekken bijstand

6221

Verstrekken bijstandsuitkering

143.872

146.287

143.872

143.648

220.500

76.852

143.649

Totaal Baten

143.872

146.287

143.872

143.648

220.500

76.852

143.649

Lasten

06-3-1-1

Verstrekken bijstand

6221

Verstrekken bijstandsuitkering

163.353

163.043

161.810

160.083

226.776

-66.693

164.183

Totaal Lasten

163.353

163.043

161.810

160.083

226.776

-66.693

164.183

Saldo baten en lasten

-19.482

-16.757

-17.938

-16.435

-6.276

10.159

-20.534

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

-19.482

-16.757

-17.938

-16.435

-6.276

10.159

-20.534

Investeringen

Subsidies

Deze pagina is gebouwd op 03/17/2022 16:56:00 met de export van 07/05/2021 13:40:54