2. Gemeentelijk vastgoed dat aansluit bij de huidige en toekomstige wensen van de gebruikers

2.1 Utrecht heeft kwalitatief goede (multifunctionele) accommodaties waarin verschillende gebruikers naar tevredenheid functioneren dan wel samenwerken

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2020 heeft VGE MFA nog voor de panden Weide Wereld, Voorn, Hart van Noord, Nieuw Welgelegen en Zand het facilitair beheer verzorgt conform gemaakte afspraken. UVO heeft in 2020 gesprekken gevoerd om beheercommissies op te zetten en faciliteert hierin met beheerplannen. Het facilitair beheer komt de komende jaren geleidelijk aan meer bij de gebruikers en huurders in een MFA te liggen.

Corona
Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de uitvoering.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48