Wat heeft dat per product gekost?

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
begroting 2019

Reali-
satie
2019

Nominale
begroting
2020

Actuele
begroting 2020

Reali-
satie
2020

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele
begroting 2021

Lasten

12-2-1-1

multifunctionele accommodaties

6744

Voldoende MFA's

0

0

2

0

0

0

0

Totaal Lasten

0

0

2

0

0

0

0

Saldo baten en lasten

0

0

-2

0

0

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

0

0

0

Saldo na mutaties reserves

0

0

-2

0

0

0

0

Investeringen

Subsidies

Deze subdoelstelling heeft geen subsidies.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48