Toelichting overzicht baten en lasten

Resultaat

De gemeente Utrecht sluit het jaar 2020 af met een voordelig gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten van 200,337 miljoen euro. Een groot deel van dit per saldo voordelige resultaat is opgebouwd uit de voordelen op de programma's Stedelijke ontwikkeling, Algemene middelen, Werk en inkomen en Duurzaamheid. Ook op de programma’s Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen en Veiligheid is een positief resultaat behaald. Een nadeel werd behaald op de programma's Ondersteuning op maat, Bereikbaarheid, Cultuur, Utrechts Vastgoed, Openbare ruimte en groen, Overhead, Onderwijs, Volksgezondheid, Bewoners en Bestuur en op de Samenleven en Sport. Bij de eerste bestuursrapportage 2021 doen wij voorstellen voor de inzet van het resultaat.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48