1. Samenleven: Utrechters zijn betrokken bij elkaar, ondernemen samen activiteiten en iedereen kan zichzelf zijn

Indicatoren Samenleven

De inwonersenquête is de bron voor indicatoren. Omdat deze enquête nog maar eens in de twee jaar verschijnt, kunnen we voor 2020 geen gerealiseerde gegevens tonen.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48