2. Sport: Alle Utrechters kunnen sporten en bewegen in een toegankelijke en kwalitatief goede sportinfrastructuur

2.1 Utrecht heeft goede en toegankelijke sportaccommodaties

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Voor de buitensport is er op sportpark de Vrijheit in kader van de groei voor de stad één natuurgrasveld omgezet naar kunstgras om de trainingscapaciteit te verhogen. In kader van reguliere renovaties zijn er 7 kunstgras voetbalvelden gerenoveerd. Bij drie daarvan zijn SBR rubbergranulaat velden conform planning vervangen door een TPE ingestrooid kunstgrasveld. Nu zijn er in de gemeente Utrecht nog slechts twee SBR sportvelden op de sportparken Elinkwijk en Hoograven. Deze worden vervangen bij de herontwikkeling van deze sportgebieden.
Aanvullend zijn er twee kunstgrasvelden in combinatie met leveranciersgarantie vervangen en twee hockeyvelden op verzoek van de vereniging omgezet naar een waterveldconstructie. Bij de renovaties worden extra maatregelen genomen in kader van duurzame aanleg en een gezonde leefomgeving zoals extra opvang/buffering van regenwater, kantplanken en roosters om de van verspreiding van microplastics tegen te gaan, plaatsen van extra bomen en diversiteit in aanvullende beplanting op de sportparken.

Corona
Door de maatregelen rondom Corona zijn competities vanaf half maart 2020 stil komen te liggen. Vanaf juni mocht men onder voorwaarden weer gaan trainen en eindigde het seizoen 2019-2020 dus eind juli.
Vanaf 31 augustus werden de beperkingen weer opgeheven en startte de competitie startte op. Maar per 14 oktober werden er weer beperkingen ingevoerd. De jeugd tot achttien jaar kon gewoon haar sport beoefenen maar de senioren moesten afstand houden. Vanaf 15 december is de tweede lockdown ingegaan. Alle activiteiten voor senioren zijn gestopt. De jeugd mocht blijven trainen.

Voor de binnensport is het locatieonderzoek naar de sporthal op Sportpark Voordorp uitgevoerd. Voor de sporthal, opgenomen in de VO-school, op het Berlijnplein is het definitief ontwerp afgerond. Verder wordt gewerkt aan massastudies voor de sporthallen in Merwedekanaalzone en Cartesiusdriehoek en wordt gewerkt aan het ontwerp van de sporthal in Kanaleneiland Zuid. Er is opdracht aan het Mulier Instituut gegeven om het planologisch kengetal voor sporthallen in Utrecht nader te onderzoeken naar aanleiding van het advies van het Mulier instituut in de rapportage Ruimte voor sport in Utrecht.
Bij een aantal sporthallen zijn in de zomervakantie de sportvloeren vervangen. Hierbij is in de onderste sporthal van Nieuw Welgelegen het aantal badmintonvelden opgehoogd van drie naar zes. Alle gymzalen en sportzalen zijn voorzien van een systeem dat de verlichting in het sportgedeelte koppelt aan de huurtijd. Hiermee wordt onnodig energieverbruik voorkomen en daalt de afschrijving aan de sportverlichting. Alle binnensportlocaties zijn rookvrij.

Corona
Door Corona waren er soms problemen met de levering van materialen voor onderhoud en vervanging, maar alles is binnen het gereserveerde tijdsbestek gerealiseerd. Doordat verenigingen niet binnen mochten trainen tussen half maart en 1 juli maar vanaf 1 juni al wel buiten mochten sporten zijn sommige sporters gebruik gaan maken van de sportvelden. In aanvulling op het aanbod wat de buitensportverenigingen zelf op de sportvelden hadden voor haar eigen jeugd. Dit gebruik is ook aanbevolen vanuit de overheid en is in goed overleg met de buitensportvereniging gegaan. Aan beide kanten is de samenwerking goed bevallen.

De zwembad faciliteiten voor de jongste bezoekers is uitgebreid met een waterspeeltuin bij zwembad Den Hommel. Een mooie voorziening voor ouders en kinderen om al op jonge leeftijd kennis te maken met water en actief te bewegen. In zwembad Fletiomare is de toegankelijkheid verbeterd door het verbreden van de entree van het zwembad. Hierdoor kunnen bezoekers die gebruik maken van een rolstoel of andere hulpmiddelen eenvoudiger de accommodatie betreden. Naast het reguliere onderhoudswerkzaamheden is de onderwaterverlichting in zwembad De Kwakel vervangen voor de duurzame Led-verlichting. De zwembaden zijn afgelopen jaar rookvrij gemaakt.

Corona
In de zwembaden hebben we aan een bepekt aantal bezoekers toegang verleend. Hierbij is er veel aandacht geweest voor de zwemvaardigheid. Naast het opstarten van de zwemlessen is ook het schoolzwemmen weer gestart. In de zomervakantie zijn er veel extra vakantiecursussen aangeboden om de 'gemiste zwemlessen' in te halen. Door het thuiswerken en de mogelijkheid van het online reserveringssysteem zagen we een opvallende brede spreiding van banenzwemmers gedurende de dag. Veel mensen onderbraken hun werkdag om een baantje te zwemmen.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48