1. Jeugd: Kinderen in de stad groeien gezond en veilig op en kunnen zich daarbij maximaal ontwikkelen en ontplooien

1.1 Gezinnen die dat nodig hebben worden ondersteund: om de zelfstandigheid te versterken en om een veilige en gezonde ontwikkeling mogelijk te maken

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Met de start van KOOS en Spoor030 lukt het nu veel beter om basis- en aanvullende hulp goed op elkaar af te stemmen. In het eerste half jaar is vooral ingezet op kennismaken en praktische afspraken. Vanaf de zomer was er meer tijd voor daadwerkelijke samenwerking en ook overleg met partners, zoals huisartsen en scholen.

Ook in 2020 zijn de buurtteamsacties betrokken bij de uitvoering van de actieagenda Utrechters Schuldenvrij. In het eerste kwartaal van 2020 zagen we als gevolg daarvan dat we meer Utrechters met geldproblemen bereikten en konden helpen. Door Corona werd een deel van de uitvoering van de actieagenda beperkt. Zo was het niet meer mogelijk om bij inwoners langs te gaan voor vroegsignalering van schulden of driegesprekken en was het niet mogelijk om alle fysieke buurtteamlocaties waar de gesprekken over schulden plaats vinden open te houden. Daardoor nam het aantal driegesprekken en de inzet van budgetbeheer en schuldregelingen af. In de tweede voortgangsrapportage van de actieagenda Utrechters Schuldenvrij zullen we uitgebreider ingaan op de resultaten en voortgang van de actieagenda.

De samenwerking van buurtteams en huisartsen is na de geslaagde pilot ‘ondersteuning huisartsen’ stedelijk uitgebouwd. In verschillende wijken zijn er ondanks Corona afspraken gemaakt met praktijken om op reguliere tijden aanwezig te zijn (o.a. in Lunetten, Oost en Overvecht). Huisartsen zijn in het afgelopen jaar zelf beperkt aanwezig geweest onder invloed van Corona. Nu huisartsen zelf maar beperkt aanwezig zijn op de praktijk is de uitvoering nog lastig.

Daarnaast werken de buurtteams en jeugdgezondheidszorg aan een collectieve aanpak voor opvoedvraagstukken, ondertussen is ook de samenwerking met KOOS en Spoor030 hierop gevonden. Corona zorgde voor een andere aanpak hierin. Er zijn drukbezochte digitale opvoedondersteuning webinars voor ouders georganiseerd en anderen met jongeren en de gevolgen voor hun gemoed voorbereid.

Het buurtteam is partner bij de lokale Persoonsgerichte aanpak op casusniveau. Zo ging het buurtteam, na de ongeregeldheden in augustus mee op bezoek bij het gezin van de opgepakte jongere als dat passend was. Een afweging werd aan de voorkant gemaakt wie of welke organisatie het best zou aansluiten bij de situatie. Gezinswerkers sluiten aan bij het casusoverleg van de top-x overleggen van het Veiligheidshuis.

In het afgelopen jaar is samen met zowel buurtteam, jeugdgezondheidszorg, KOOS, Spoor030, SVMN en de Raad voor de Kinderbescherming een start gemaakt met vijf projecten ten aanzien van (complexe) echtscheidingen: voorlichting voor aanstaande ouders over de overgang van partnerschap naar ouderschap; het verbeteren van de aansluiting van onderwijspartners op de aanpak rond ouderschap en scheiding; de ontwikkeling van een informatiepunt over scheiding; passende specialistische jeugdhulp voor kinderen die te maken hebben met scheidingsproblematiek en de vorming van een stedelijke visie op contactherstel en omgang. Met deze inzet bereiden we ouders beter voor op de veranderingen die het krijgen van een kind met zich meebrengt, leveren we, gezamenlijk, sneller en beter maatwerk voor kinderen in complexe scheidingssituaties en kunnen we steeds meer voorkomen dat zij in de jeugdbescherming terecht komen.

De buurtteamorganisaties hebben een nieuw digitaal systeem geïmplementeerd 'WIZ Portaal. Hiermee beschikken de buurtteams nu over een goed hanteerbaar en cliëntvriendelijk systeem dat beter bij de werkwijze past. Het systeem werkt steeds beter en wordt aangepast op basis van de ervaringen in de praktijk. Cliënten kunnen sinds eind 2020 zelf in hun plan kijken en schrijven, dat gebruik zal zich nog gaan ontwikkelen en gaat bijdragen aan regievoering van de cliënt.  

Corona
Corona heeft vooral impact gehad op het aantal aanmeldingen en op de start en het tempo van een aantal projecten. De buurtteams hebben via verschillende kanalen herhaaldelijk laten weten dat inwoners nog steeds een beroep op de ondersteuning en hulp konden doen. Samenwerking met verschillende partners, zoals de kernpartners onderwijs, is onder invloed van Corona geïntensiveerd. Dit heeft onder andere geleid tot gezamenlijke communicatie naar ouders over de beschikbaarheid van hulp, noodopvang en laptops voor leerlingen. De algemene waardering voor de hulp en ondersteuning van de buurtteams is niet beïnvloed door Corona. Voor gezinswerkers en de samenwerkende partners was het elke keer weer bekijken wat passend is in de aanwezigheid bij vindplaatsen als scholen, huisartspraktijken en werkwinkel.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 10:55:12 met de export van 06/28/2021 10:36:48